Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.07.2022 31.08.2022 Doba zvýšeného nebezpečí požárů
Obec Okrouhlá
20.07.2022 05.08.2022 Záměr obce Okrouhlá - pronájem části p. p. č. 221/10 v k. ú. Okrouhlá
290/2022 Obec Okrouhlá
18.07.2022 03.08.2022 VV-ROZHODNUTÍ novostavba rekr. chaty v k. ú. Jesenice ppč. 706/84
312/2022 Obec Okrouhlá
22.06.2022 31.08.2022 VV - ROZHODNUTÍ - odb. lesní hospodář ORP Cheb
270/2022 Obec Okrouhlá
22.06.2022 30.06.2022 Program 3. zasedání ZO Okrouhlá dne 28/06/2022
Obec Okrouhlá
20.06.2022 31.08.2022 SPÚ - kalkulace vodného a stočného v Okrouhlé
253/2022 Obec Okrouhlá
15.06.2022 01.07.2022 VV - ozn. o zahájení spol. říz. Novostavba rekr. chaty na č. p. p. č. 706/84 k. ú. Jesenice u Chebu
Obec Okrouhlá
27.05.2022 16.06.2022 VV - stanovení lesního hosp. 1/7/22 - 30/6/23 - J. Luhan, Úbočí č.p. 1, Cheb
234/2022 Obec Okrouhlá
20.05.2022 01.06.2022 Program 19. zasedání ZKK dne 30/05/2022 - zastupitel. sál KÚKK
219/2022 Obec Okrouhlá
20.05.2022 31.07.2022 Český telekomunikační úřad - rušený příjem ČTÚ
220/2022 Obec Okrouhlá
18.05.2022 03.06.2022 VV - OOP - Stanovení přech. úpr. prov. na poz. kom. - Chevak Cheb, a. s.
212/2022 Obec Okrouhlá
02.05.2022 17.05.2022 Program 18. zasedání ZKK dne 16. 05. 2022 v zas. sále budovy KÚ KK
180/2022 Obec Okrouhlá
02.05.2022 02.07.2022 CHEVAK a. s. Cheb - vodné a stočné 2021
179/2022 Obec Okrouhlá
26.04.2022 26.05.2022 FÚ pro KK - VV - daň z nemovitých věcí na rok 2022
170/2022 Obec Okrouhlá
11.04.2022 01.07.2022 Výběrové řízení na prodej pozemků v Okrouhlé
146/2022 Obec Okrouhlá
05.04.2022 20.04.2022 Záměr obce Okrouhlá - část 1155/1 v k. ú. Okrouhlá
146/2022 Obec Okrouhlá
29.03.2022 12.04.2022 Program 17. zasedání ZKK dne 11/04/2022 v zast. sále KÚ KK KV
137/2022 Obec Okrouhlá
23.03.2022 31.03.2022 Program 2. zasedání OZ Okrouhlá dne 30. 03. 2022
Obec Okrouhlá
18.03.2022 30.04.2022 Opatření - Usnesení vlády - UKRAJINA
Obec Okrouhlá
18.03.2022 31.03.2022 Program 16. zasedání ZKK dne 28/03/2022 - zastupitel. sál KÚKK
121/2022 Obec Okrouhlá