Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.06.2019 09.07.2019 VV - Ozn. o zaháj. spol. územ. a stav. řízení
Obec Okrouhlá
03.06.2019 22.06.2019 Program 7. zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá dne 21. 06. 2019
Obec Okrouhlá
31.05.2019 07.06.2019 Program 6. mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá dne 07. 06. 2019
Obec Okrouhlá
17.05.2019 01.06.2019 Záměr obce Okrouhlá na prodej části p. p. č. 207/2 v k. ú. Okrouhlá u Chebu
89/2019 Obec Okrouhlá
17.05.2019 01.06.2019 Záměr obce Okrouhlá na prodej části p. p. č. 207/2 v k. ú. Okrouhlá u Chebu
139/2019 Obec Okrouhlá
16.05.2019 31.05.2019 VV - OOP odlov zvířat v na celém území ORP Cheb mimo CHKO SL a maloplošná chráněná území
Obec Okrouhlá
09.05.2019 24.05.2019 Záměr obce Okrouhlá na pronájem části p. p. č. 221/10 v k. ú. Okrouhlá u Chebu
169/2019 Obec Okrouhlá
02.05.2019 02.08.2019 Nabídka pozemků k pronájmu
164/2019 Obec Okrouhlá
02.05.2019 10.05.2019 Program 5. zasedání zastupitelstva Obce Okrouhlá dne 09. 05. 2019
Obec Okrouhlá
30.04.2019 15.05.2019 Zahájení zjišť. řízení záměru zařaz. v kat. II. - Jesenice průmyslový park
162/2019 Obec Okrouhlá
30.04.2019 15.05.2019 Vodné a stočné - Chebsko - zdůvodnění rozdílů za rok 2018
163/2019 Obec Okrouhlá
26.04.2019 27.05.2019 VV - daň z nemovitostí v obvodu územní působnosti FÚ pro Karlovarský kraj na rok 2019
160/2019 Obec Okrouhlá
18.04.2019 26.04.2019 Program 16. zasedání ZKK dne 25. 04. 2019 od 9:00 hodin
Obec Okrouhlá
18.04.2019 22.05.2019 Dražební vyhláška 204 EX 4180/17-124 R+A BIO VÝKUP POZEMKŮ A LESŮ s. r. o. dne 21/05/2019
Obec Okrouhlá
09.04.2019 10.06.2019 Volby do EP 2019 - oznámení vol. okrsku
Obec Okrouhlá
28.03.2019 14.04.2019 Záměr obce Okrouhlá na prodej části p. p. č. 906/1 v k. ú. Jesenice u Chebu
Obec Okrouhlá
28.03.2019 14.04.2019 Záměr obce Okrouhlá na prodej části p. p. č. 906/1 v k. ú. Jesenice u Chebu
Obec Okrouhlá
27.03.2019 12.04.2019 VV - stanovení PÚP - opravy havárií Chevak - pozemní kom. Cheb II. a III. třídy
120/2019 Obec Okrouhlá
08.03.2019 31.05.2019 Vodné a stočné za rok 2018 a kalkulace na rok 2019
92/2019 Obec Okrouhlá
07.03.2019 23.03.2019 Záměr obce Okrouhlá na pracovníka obce Okrouhlá
Obec Okrouhlá