Obec OKROUHLÁ - Úřední deska 

+420 702 047 724

Úřední deska

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.12.2021 - OZV č. 02/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
483/2021 Obec Okrouhlá
23.12.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 01/2020, o místním poplatku z pobytu
Obec Okrouhlá
23.12.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 02/2020, o místním poplatku ze psů
Obec Okrouhlá
23.12.2020 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 03/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obec Okrouhlá
22.07.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 02/2019 o poplatku za komunální odpad
Obec Okrouhlá
17.05.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 03/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá
Obec Okrouhlá
07.01.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 01/2019 o poplatku za komunální odpad
Obec Okrouhlá
06.04.2018 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 01/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem na území obce Okrouhlá
Obec Okrouhlá
20.05.2015 - Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2/2015 - regulace hluku
Obec Okrouhlá

Výroční zprávy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.02.2021 - Výroční zpráva za rok 2020
Obec Okrouhlá
20.02.2017 - Výroční zpráva za rok 2016
Obec Okrouhlá

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.08.2019 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Č. j. 289/2019, DS 701991828 z 19/08 Obec Okrouhlá
10.12.2018 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Č. j. 249/2018, email 29/11/2018 Obec Okrouhlá
02.11.2018 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
č. j. 178/2017, DS 616582582 Obec Okrouhlá
23.08.2017 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Č.j. 175/2017 Obec Okrouhlá
27.07.2017 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Č. j. 163/2017, DS 27/7/2017 490070890 Obec Okrouhlá
03.07.2017 - Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Č.j. 73/2017, DS 3/7/2017 483362855 Obec Okrouhlá

Usnesení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.07.2022 - Usnesení č. 03/2022 ze dne 28/06/2022
290/2022 Obec Okrouhlá
03.04.2022 - Usnesení č. 02/2022 ze dne 30/03/2022
146/2022 Obec Okrouhlá
28.01.2022 - Usnesení č. 01/2022 ze dne 26/01/2022
31/2022 Obec Okrouhlá