Obec OKROUHLÁ - Dotace, projekty 

+420 354 593 140

Dotace, projekty

Projekt „Oprava komunikace v Okrouhlé u Chebu" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem projektu je oprava povrchu místní komunikace - průtahu obcí, začínající na křižovatce se silnicí III. třídy č. 21410 a končící na křižovatce se silnicí I. třídy č. 21.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Příjemce dotace: Obec Okrouhlá

Návrh pamětní desky

 


 

Obec Okrouhlá obdržela v roce 2016 od Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje účelovou investiční dotaci ve výši 73.000,- Kč na realizaci akce – Rekonstrukce vzdušného kabelu pro veřejné osvětlení v Okrouhlé

 kv kraj zivy kraj